Stichting Ere Saluutgeschut 1842

Bestuur Stichting Ere Saluut geschut 1842

Peetmoeder: Mevr. Mr. M. Van Loon – Labouchere

Voorzitter Richard Huynen
Secretaris Henk Tabbers
Penningmeester Jef Huijnen
Raadsheer Leen Noordzij

Beknopte geschiedenis Geschut 1842. Door Richard Huynen.

Bij de splitsing in 1839 tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd de Hertog van Limburg, Koning Willem I, door de Duitse Statenbond verplicht een Bonds-Contingent met 1 licht veldartillerie Geschut cal. 9, ter beschikking te stellen. De samenstelling van dit Limburgs Bonds-Contingent diende te bestaan uit de inwoners van het Hertogdom Limburg met uitzondering van de Hollandse vestigingssteden Maastricht en Venlo.

In het kader van “550 Jaor Lantjuwel Valckenborch” 1460-2010, is besloten ’n replica van dit Historisch Geschut uit 1842 na te bouwen om zodoende de Schutterij te versterken.

Inzegening Ere Saluut geschut
Inzegening Ere Saluut geschut

Voor beelden van de inzegening klik hier

Art. Ere Saluut Geschut 1842 (1)