Paol-houwe

Volgens de overlevering is het Paol-houwe ontstaan tijdens de reformatie.

Boze tongen beweren dat de Protestante gemeenschap er alles aan gelegen was om de het Katholieke eervertoon te dwarsbomen.  Niet alleen figuurlijk, maar in dit geval zelfs letterlijk, door het opwerpen van versperringen, zodat de jaarlijkse sacramentsprocessie niet kon uittrekken.

Om toch een veilige rondgang met het Allerheiligste te kunnen maken werd de processie begeleid door de plaatselijke schutterij. ¬†Speciaal voor het verwijderen van de opgeworpen versperringen werden de “bielemannen”in het leven geroepen die, gewapend met een scherp bijl de versperringen uit de weg ruimden.