Jeugdkoningschieten

Valkenburg, 21 april 2013 

Reglement Jeugdkoningsvogelschieten 2013

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Het Jeugdkoningsvogelschieten is een schietwedstrijd die wordt georganiseerd door de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelyke Schutterije der Stadt ende Vrijheijt Valckenborch te Valkenburg, hierna te noemen Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg.
 2. Deze schietwedstrijd zal plaatsvinden tijdens het Koningsvogelschieten der Jonge en Oude Nobele Schutterij.
 3. De schietwedstrijd vindt plaats op dezelfde locatie als het Koningsvogelschieten.
 4. Tijdens deze wedstrijd wordt geschoten met een luchtdrukgeweer, kaliber 4,5 mm.
 5. Door deelname bindt men zich aan de bepalingen van dit reglement

Artikel 2. Deelname

 1. Deelname aan deze schietwedstrijd is gratis.
 2. Deelname staat open voor
  1. Alle leden van schutterij Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg
  2. Leerlingen van

i.     B.S. De Plenkert te Valkenburg

ii.     O.B.S. Broekhem te Broekem

iii.     B.S. St.-Joseph te Broekhem

iv.     Stella Maris College Valkenburg

 1. Inwoners van de parochies

i.     H.H. Nicolaas en Barbara, Valkenburg

ii.     O.L.V. van Altijd durende bijstand, Valkenburg

iii.     St. Joseph, Broekhem

 1. Deelnemers zijn op de dag van het koningsvogelschieten minimaal 8 jaar oud en niet ouder dan 18 jaar.
 2. Personen die aan aantoonbare band hebben met de Jonge en Oude Schutterij, dit ter beoordeling aan het bestuur
 3. Deelname alleen onder begeleiding van ouder(s) of voogd

Artikel 3. De wedstrijd

 1. De volgorde wordt bepaald door volgorde van inschrijving. Men kan inschrijven tot en met het einde van de éérste ronde.
 2. Iedere schutter heeft recht op 1 schot per schietronde.
 3. De buks mag alleen geladen worden door personen die door de schietcommissie zijn aangewezen.

Artikel 4. De winnaar.

 1. De winnaar is degene die het laatste restje hout van de schietstang afschiet.
 2. De winnaar mag voor de duur van 1 jaar de titel ‘Jeugdkoning der Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg’ dragen.
 3. De Jeugdkoning krijgt de bijbehorende wisselbeker, die hij voor de duur van 1 jaar in zijn bezit mag hebben.
 4. De Jeugdkoning krijgt een herinneringsmedaille die hij mag houden.
 5. De Jeugdkoning mag tijdens activiteiten in Valkenburg meelopen binnen de gelederen van de schutterij.

Artikel 5.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Jonge en Oude Nobele schutterij.

Koningsvogelschieten 2013