Burgerkoningschieten

             Valkenburg, 21 april 2013

 Reglement Burgerkoningsvogelschieten 2013

 Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Het Burgerkoningsvogelschieten is een schietwedstrijd die wordt georganiseerd door de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelyke Schutterije der Stadt ende Vrijeijt Valckenborch te Valkenburg, hierna te noemen Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg.
 2. Deze schietwedstrijd zal plaatsvinden tijdens het Koningsvogelschieten der Jonge en Oude Nobele Schutterij.
 3. De schietwedstrijd vindt plaats op dezelfde locatie als het Koningsvogelschieten.
 4. Tijdens deze wedstrijd wordt geschoten met de zogenoemde “Zware buks”.
 5. Door deelname bindt men zich aan de bepalingen van dit reglement

Artikel 2. Deelname

 1. Bij inschrijving dient met tromgeld (=inschrijfgeld) te betalen. Voor 2013 is het vastgesteld op 10 euro voor 8 schietrondes.  Mochten er meer schietrondes nodig zijn, dient met opnieuw tromgeld. Steeds per 4 rondes ( 5 € voor 4 rondes).  Er wordt geen restitutie verleend.
 2. Deelname staat open voor
  1. Alle leden van schutterij Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg die niet mogen deelnemen aan het koningsvogelschieten op de koningsvogel van de Jonge Nobele  of de Oude Nobele
  2. Inwoners van de parochies

i.     H.H. Nicolaas en Barbara, Valkenburg

ii.     O.L.V. van Altijd durende bijstand, Valkenburg

iii.     St. Joseph, Broekhem.

 1. Personen die aan aantoonbare band hebben met de Jonge en Oude Nobele Schutterij, dit ter beoordeling aan het bestuur.
 2. Deelnemers zijn op de dag van het koningsvogelschieten 18 jaar of ouder. Bij twijfel dient met een identiteits- document te overleggen.

Artikel 3. De wedstrijd

 1. De volgorde wordt bepaald door volgorde van inschrijving. Men kan inschrijven tot en met het einde van de éérste ronde.
 2. Iedere schutter heeft recht op 1 schot per schietronde.
 3. De buks mag alleen geladen worden door personen die door de schietcommissie zijn aangewezen.

 Artikel 4               De winnaar.

 1. De winnaar is degene die het laatste restje hout van de schietstang afschiet. Bij twijfel beslist het bestuur van de schutterij over de te volgen handelswijze.
 2. De winnaar wordt door zijn medeschutters 3 maal rond de schietboom gedragen
 3. De winnaar mag voor de duur van 1 jaar de titel “Burgerkoning der Jonge en Oude Nobele Schutterij Valkenburg” dragen.
 4. De burgerkoning wordt geacht deel te nemen aan de volgende activiteiten:
  1. Mei-denplanting
  2. Sacramentsprocesssie vanuit Valkenheim
  3. Schaesbergergank
  4. Paol-houwe
  5. Grote Bronk
  6. Jaarvergadering
  7. Koningsvogelschieten in het jaar volgend op het behalen van de titel.

 

Artikel 5.              Burgerkoningszilver.

De schutterij stelt aan de burgerkoning een zilveren ambtsketen ter beschikking die tijdens officiële gelegenheden zoals vermeld in artikel 4.3 genoemd gedragen dient te worden.  Deze ambtsketen blijft ten alle tijden eigendom van de schutterij.  Onderhoud (oa schoonmaken) en reparatie gebeurt enkel door, en in opdracht van de schutterij.

 Artikel 5.             Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Jonge en Oude Nobele schutterij.

Koningsvogelschieten 2013

Namens het bestuur

Frederic Lebouille
Voorzitter